Vesnice Malín se nachází 3 km severovýchodně od Kutné Hory a nyní je její součástí. Jméno Malín je nejspíš odvozeno od slova malina nebo malý. Byl založen kolem X. století na místě bývalých staroslovanských, germánských a keltských osad slovanským rodem Slavníkovců. Ti zde měli hradiště a razili zde již kolem roku 985 stříbrné mince zvané denáry. Po vyvraždění Slavníkovců v roce 995 přechází Malín do rukou Přemyslovců. Za vlády Lucemburků přechází Malín do správy Sedleckého kláštera. Za Třicetileté války byl Malín několikrát vydrancován procházejícími vojsky.